Онлайн репутация

Онлайн репутация

Онлайн репутацияОнлайн репутацията е много сложна мрежа, изградена от информация, която, от своя страна, оказва огромно влияние върху дейността на компанията.

Онлайн репутацията би могла да се разглежда като един виртуален образ на дадена компания. Тя се създава в мрежата чрез статии за компанията, рецензии на продуктите или услугите, а също и информация от форумите за кампанията, разказва Александър Йорданов – управител на дигитална агенция WebStation. Тоест, това е всичко налично онлайн, което е достъпно за конкретна компания, продукт или дори за определена политическа партия.

Continue reading